logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

 
# Wat Bij Wie Hoe/waar
1 Upload indicaties en autorisatieverzoeken van Backoffice Gemeente. Functioneel beheer binnen uw eigen gemeente. Link naar uw eigen BackOffice gemeente
2 Zorgaanbieders mutaties, tariefafspraken, contracten, PDC ROT Regionaal Ondersteuningsteam. Info.zorgomregio@amsterdam.nl
3 Autorisatie aanvragen en –wijzigingen door zorgaanbieders, contractmanagers, ROT, Functioneel Beheerders van de gemeenten. Informatie Voorziening Desk, Gemeente Amsterdam. IVDesk@amsterdam.nl
020 - 25 26 26 2 (werkdagen 07.30-17.00 uur)
4 Incidenten, meldingen, vragen betreffende RAP1 / JHRA. Bijvoorbeeld met betrekking tot toegang of uploadfunctionaliteit. Informatie Voorziening Desk, Gemeente Amsterdam. IVDesk@amsterdam.nl
020 - 25 26 26 2 (werkdagen 7.30-17.00 uur)
5 Wijzigingsverzoeken, verbetervoorstellen en wensen betreft RAP1 / JHRA. Bijvoorbeeld een scherm of veld aanpassing. Informatie Voorziening Desk, Gemeente Amsterdam. IVDesk@amsterdam.nl
020 - 25 26 26 2 (werkdagen 7.30-17.00 uur)