logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

 
Wat Bij Wie Hoe/waar
1 Upload indicaties en autorisatieverzoeken van Backoffice Gemeente. Functioneel beheer binnen uw eigen gemeente. Link naar uw eigen BackOffice gemeente
2 Aanvragen autorisatie RAP1 door zorgaanbieders en contractmanagers. ROT Regionaal Ondersteuningsteam. Info.zorgomregio@amsterdam.nl
3 Mutaties zorgaanbieder gegevens, tariefafspraken, contracten, PDC. ROT Regionaal Ondersteuningsteam. Info.zorgomregio@amsterdam.nl
4 Uitvoering autorisatie verzoeken van ROT en Functioneel Beheerders van de gemeenten. ServiceDesk Informatie Voorziening Sociaal, Gemeente Amsterdam. Servicedesk.IVSociaal@amsterdam.nl
020 - 25 26 26 2 (werkdagen 7.30-17.00 uur)
5 Incidenten, meldingen, vragen betreffende RAP1 / JHRA. Bijvoorbeeld met betrekking tot toegang of uploadfunctionaliteit. ServiceDesk Informatie Voorziening Sociaal, Gemeente Amsterdam. Servicedesk.IVSociaal@amsterdam.nl
020 - 25 26 26 2 (werkdagen 7.30-17.00 uur)
6 Wijzigingsverzoeken, verbetervoorstellen en wensen betreft RAP1 / JHRA. Bijvoorbeeld een scherm of veld aanpassing. ServiceDesk Informatie Voorziening Sociaal, Gemeente Amsterdam. Servicedesk.IVSociaal@amsterdam.nl
020 - 25 26 26 2 (werkdagen 7.30-17.00 uur)